Puo ka Sekgoa le Mekwalo ka Setswana

  • Karolo ya Ntlha

    Tsaya sebaka sa go ipaa mo seemong sa diphologolo tse, o ithute ka gore di nna kae, di ja e ng le mefuta ya dikgaga e e farologaneng, ebile gongwe o ka tswa o na le kgatlhego ya go itse gore di sikana jang le di amadilo.

  • Karolo ya Bobedi

    Fa o kopana le kgaga o ntse o tsamaya, go botlhokwa go itse gore o dira eng, jang. Ithute o iphe botlhale ka ditsetlana tse dirurifatsang bapalesego ya bokopano ja gago le phologolo e.

  • Setlankana

    Fa o fetsa dithutuntsho, o tlaa nna le setlankana sa go supa o le motlhokomedi wa dikgaga oo rurifaditsweng. Setlankana se se ka dirisiwa fa o reka badge ya motlhokomedi wa dikgaga.